Smyckekonst och korpus

Beata Alfredsson Grahn, född 1987 i Göteborg, är en silversmed med en masterexamen från Konstfack, numera verksam i Mustadfors, Dalsland. Med utgångspunkt i traditionella metallhantverkstekniker utmanar hon mer eller mindre synliga maktordningar genom att avsiktligt gå vilse i såväl regelverk som verklighet.