Projekt

poetic justice 2020

Det här är Poetic Justice, en kollaborativ praktik bestående av Beata Alfredsson Grahn och Klara Brydewall Sandqvist. Vårt mål är att främja två skilda feministiska syften, för att både upphöja dem och understryka hur de hänger ihop. Den ena är att manifestera och rättfärdiga kvinnors ilska och den andra är att sätta sig emot det individuella geniet och föreslå ett alternativt sätt att förhålla sig till korpushistorien genom samtida konsthantverk. Detta är också ett sätt för oss att belysa nödvändigheten i att stötta, lyfta och hylla varandras praktiker och syften, genom ett tätt sammanflätat sätt att arbeta som också undersöker var objekt börjar och slutar, i både tid och rum.

För mer detaljerad beskrivning av process och enskilda verk, besök den digitala utställningen para-ll-els.

  
Blind mirror 2018